Irene Fischer

Nagevolge van ‘n Traumatiese Breinbesering (TBI)

English Version

Ek het sedert my ongeluk uitgevind dat ‘n traumatiese breinbesering ’n persoon op hoofsaaklik vier verskillende maniere kan affekteer.

Let wel: Die volgende verduidelikings is in my eie woorde en ek het dit so sinvol as moontlik verduidelik soos ek dinge verstaan.

Dit is gewoonlik ‘n kombinasie van twee of meer van die volgende:

1. ‘N TRAUMATIESE BREINBESERING KAN ‘N PERSOON INTELLEKTUEEL EN en KOGNITIEF AANTAS

Dit kan ‘n groot porsie van ‘n breinbeseerde se IK insluk en haar/hom sodoende ontneem van enige logika en redenasievermoë, wat op sy beurt uitdagende persoonlikheidsveranderinge tot gevolg het.
Dit is ongelukkig die algemeenste effek wat breinskade tot gevolg het.
Daar is egter ook drie ander maniere waarop ‘n breinbeseerde kan geaffekteer kan word.

2. ‘N TRAUMATIESE BREINBESERING KAN UITEENLOPENDE EMOSIONELE VERANDERINGE VEROORSAAK

Baie mense sukkel met impuls-beheer ná ‘n traumatiese breinbesering. Dit is omdat die skade aan die brein gewoonlik ’n verlies van inhibisies tot gevolg het.
Inhibisie-verlies beteken dat ‘n breinbeseerde nie hul drange kan beheer nie en dit manifesteer op verskeie maniere.
Dit kan die volgende insluit: woedeuitbarstings; impulsiwiteit; swak oordeelsvermoë; slegte krisisbeheer of ‘n breinbeseerde mag dalk onwelvoeglike seksuele gedrag in die publiek openbaar.

3. ‘N TRAUMATIESE BREINBESERING KAN ENIGE VAN DIE PERSOON SE SINTUIE AFFEKTEER
  • Enige van die breinbeseerde se sintuie kan negatief beïnvloed word deur ‘n TBI.
  • Na ‘n TBI kan sommige mense nie meer proe of ruik nie.
  • Verskeie oogprobleme is ‘n algemene verskynsel, hoofsaaklik dubbelvisie en verswakte sig.
  • Gehoorprobleme is ook algemeen soos Tinnitus en soms self doofheid.
  • Talle spraakprobleme kom ook voor. Baie breinbeseerdes moet van voor af leer praat en soms is die vermoë om enigsins te kan praat verlore.

Balans word maklik misgekyk as dit kom by sintuie, maar tog is dit eintlik voor die handliggend. Sonder jou balans sal jy nie kan sit of loop nie, nie kan swem of fietry nie.

Volgens Dokter Norman Doidge, die skrywer van “The Brain that Changes Itself”, is balans een van ons belangrikste sintuie. Net soos mens nie dink aan jou vel as ‘n orgaan nie, is mens nie geneig om jou balans as ‘n sintuig te beskou nie, maar dis baie obvious as jy dit in Engels sou sê – “My sense of balance is disturbed”.

Ons het in realiteit meer as twintig sintuie, maar hulle is nie so opsigtelik soos die vyf bekendste sintuie (reuk, smaak, gehoor, sig, tas) waarop skool gewoonlik fokus nie. Die ander sintuie het meer te doen met jou emosies, logika en integriteit, soos byvoorbeeld (en om my punt duideliker te maak, gaan ek dit in Engels opnoem): my sense of justice; your sense of pride; ensovoorts.

Probleme met balans en koordinasie kom dikwels voor, veral as die serebellum beseer word.

4. ‘N TRAUMATIESE BREINBESERING KAN ’N PERSOON op VERSKEIE FISIEKE MANIERE AFFEKTEER

Hemiplegie kom dikwels voor na ‘n breinbesering en ervaar verlamming of ‘n sekere mate van swakheid aan die een kant (een hemisfeer) van sy/haar lyf.

“Met hemiplegie is dit belangrik om te besef die besering, en gevolglike skade, is aan die brein en in die meeste gevalle word ’n persoon se lewensvaardighede aangetas, soos onder meer spraak.

Daar is soms ook ’n afname in sowel logiese denke en fisieke vaardighede soos koördinasie weens verlamming.